Контакт

325754814_1625377954550096_2046039055681461929_nОфицијалното седиште на клубот се наоѓа на адреса Ул.Матеја Матeвски бр.20/2-20, 1000 Скопје Р.Македонија додека стреланата за одржување на редовните тренинзи се наоѓа во Гимназијата Раде Јовчевски Корчагин.

Дополнителни информации можете да добиете на тел: 077-600-262, или на нашата e-mail адреса sk.strelec@hotmail.com

Меѓународен лиценциран тренер за пушка и пиштол во клубот е Јордан Тасевски кој е долгогодишен стрелец и повеќекратен Државен првак.

Помошник тренер за пушка со меѓународна тренерска лиценца е Драгослав Кудрановиќ кој е долгогодишен стрелец и повеќекратен Државен првак.

Помошник тренер за вршење обука на членовите за правилно користење и ракување со оружје во клубот е М-р Томе Несторовски кој е повеќегодишен стрелец и Државен првак.

Помошник тренер за вршење обука на членовите за правилно користење и ракување со оружје во клубот е Мартин Гелевски кој е повеќегодишен стрелец и Државен првак.

Пукањето е на растојание од 10 метри Олимписка дисциплина, а за еден тренинг добивате 40 дијаболи, 5 мети и помош од професионлци. Цената на месечна членарина изнесува 1500 денари со која добивате оружје, опрема, мети, дијаболи и обука за секој тренинг во текот на месецот, односно секој понеделник, среда и петок во период од 18 до 21 часот додека поединечен рекреативен тренинг изнесува 250 денари. Стреланата е со десет стрелни места. Стреланата е наменета за користење на воздушно оружје со јачина до 7 џули и cal 4,5 mm. За секое друго оружје од поголем калибар тренинзите се одржуваат на стрелиштето Камник по претходно закажан термин.151943875_3573034009492480_6551431835378597642_n

За уплата на членарини, донации и спонзорства се користи следната сметка на клубот:

Жиро сметка: 300000001356872
Назив на примачот: Стрелачки клуб “СТРЕЛЕЦ” – Скопје
Депонент: Комерцијална Банка А.Д Скопје

Исто така може да ја искористите и нашата web страница за да ни напишете порака.
Ќе ни биде задоволство да Ви одговориме во најкраток рок.